EN
Što je broj obračunskog mjernog mjesta (OMM)?

Što je broj obračunskog mjernog mjesta (OMM)?

Broj obračunskog mjernog mjesta (dalje: broj OMM) jedinstveni je identifikacijski broj svakog obračunskog mjernog mjesta.
 
Broj OMM-a sastoji se od 10 znamenki i nalazi na poleđini računa za električnu energiju.
 
Napomena:
Kupci HEP Elektre na poleđini računa izdanim prije 1.1.2018. imaju broj OMM-a kraći od 10 znamenki.
Na računima izdanim nakon 1.1.2018. svi kupci HEP Elektre imat će broj OMM-a od 10 znamenki.
 
Broj OMM-a od 10 znamenki formira se na sljedeći način:
  • kod broja OMM-a od 8 znamenka na početku se dodaje prefiks pripadajućeg distribucijskog područja  (npr. stari broj OMM 12345678 formira se u novi broj OMM 0112345678 za DP Zagreb)
  • kod broja OMM-a od 7 znamenka na početku se dodaje prefiks pripadajućeg distribucijskog područja i jedna nula (0)   (npr. stari broj OMM 1234567 formira se u novi broj OMM 0101234567 za DP Zagreb)
  • kod broja OMM-a od 6 znamenka na početku se dodaje prefiks pripadajućeg distribucijskog područja i dvije nule (00) (npr. stari broj OMM 123456 formira se u novi broj OMM 0100123456 za DP Zagreb)

Prefiksi za formiranje broja OMM-a od 10 znamenki su:
01 (DP Zagreb), 02 (DP Zabok), 03 (DP Varaždin), 04 (DP Čakovec), 05 (DP Koprivnica), 06 (DP Bjelovar), 07 (DP Križ), 08 (DP Osijek), 09 (DP Vinkovci), 10 (DP Slavonski Brod), 11 (DP Pula), 12 (DP Rijeka), 13 (DP Split), 14 (DP Zadar), 15 (DP Šibenik), 16 (DP Dubrovnik), 17 (DP Karlovac), 18 (DP Sisak), 19 (DP Gospić), 20 (DP Virovitica), 21 (DP Požega).