EN
Aplikacija „Moj račun“

Aplikacija „Moj račun“

Web aplikacija „Moj račun“ namijenjena je kupcima kategorije kućanstvo. Aplikaciji možete pristupiti putem linka https://mojracun.hep.hr/elektra/index.html#!/
Za prijavu na navedenu aplikaciju, potrebni su Vam sljedeći podaci:
  • adresa elektroničke pošte (e-mail adresa koja će se koristiti kao korisničko ime),
  • ime i prezime,
  • šifra ugovornog računa (podatak raspoloživ na svakom računu HEP Elektre u lijevom gornjem uglu),
  • broj obračunskog mjernog mjesta (podatak raspoloživ na svakom računu HEP Elektre na poleđini računa).
Podaci koji su Vam dostupni posredstvom aplikacije su:
  • pregled i unos očitanja te pregled potrošnje u proteklim razdobljima,
  • pregled računa i uplata,
  • pregled uplatnice za odabrani račun,
  • informacije o očekivanom datumu idućeg redovnog očitanja brojila,
  • korištenje kalkulatora potrošnje,
  • izradu informativnog obračuna.