EN
Kupci

Kupci

HEP ELEKTRA nudi električnu energiju u okviru javne usluge opskrbe, čime se osigurava neprekidna opskrba električnom energijom svim kupcima. Svi kupci automatizmom mogu koristiti opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge. Za kućanstva se opskrba obavlja kao univerzalna usluga, a za kupce kategorije poduzetništvo kao zajamčena opskrba.

Svi kupci električne energije na području Republike Hrvatske imaju pravo na opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge opskrbe. HEP ELEKTRA je jedini energetski subjekt ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj.  Javna usluga opskrbe podrazumijeva opskrbu električnom energijom koja se obavlja kao univerzalna usluga, za kupce kategorije kućanstvo te opskrbu električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena opskrba, za kupce kategorije poduzetništvo.

Cijena električne energije jednaka je za sve kupce na području Republike Hrvatske te je regulirana zakonom, što ju čini otpornijom na promjene i rizike uzrokovane tržišnim kretanjima.