EN
Kupci

Kupci

HEP Elektra je jedini energetski subjekt ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj. Svi kupci električne energije na području Republike Hrvatske imaju pravo na opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge opskrbe. Javna usluga opskrbe podrazumijeva opskrbu električnom energijom koja se obavlja kao univerzalna usluga, za kupce kategorije kućanstvo te opskrbu električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena opskrba, za kupce kategorije poduzetništvo. Svi kupci automatizmom mogu koristiti opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge. Cijene (iznosi tarifnih stavki) za odgovarajuće tarifne modele jednake su na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.