EN
Poduzetništvo

Poduzetništvo

Zajamčena opskrba je usluga opskrbe električnom energijom kupaca kategorije poduzetništvo, koju pruža zajamčeni opskrbljivač, pod istim uvjetima na cijelom području Republike Hrvatske krajnjem kupcu koji pod određenim okolnostima ostane bez opskrbljivača. Zajamčeni opskrbljivač opskrbljuje krajnjeg kupca električnom energijom bez posebnog zahtjeva krajnjeg kupca u slučaju kada prestane važiti ugovor o opskrbi električnom energijom ili u slučaju izlaska njegova opskrbljivača s tržišta električne energije, ako krajnji kupac ne može utjecati na nastale okolnosti i bez zaštite gubi opskrbu.

Kupac iz kategorije poduzetništvo je fizička ili pravna osoba koja kupuje električnu energiju koja nije za uporabu u njezinom vlastitom kućanstvu, uključujući proizvođače, industrijske kupce, mala i srednja poduzeća, poslovne subjekte i kupce na veleprodajnom tržištu.
Za kupce kategorije poduzetništvo, korisnike javne usluge u okviru zajamčene opskrbe, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom i Odluci o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Metodologiju i iznose tarifnih stavki za kupce u okviru zajamčene opskrbe određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).
 
Iznosi tarifnih stavki za kupce u okviru zajamčene opskrbe određuju se četiri puta godišnje i to primjenom referentne cijene električne energije s regionalno relevantne mađarske burze HUDEX, koja se određuje na temelju podataka o najvećim prosječnim cijenama temeljne i vršne električne energije iz terminskih ugovora za buduće i tri sljedeća tromjesečja. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25.