EN
Poduzetništvo

Poduzetništvo

Zajamčena opskrba - usluga opskrbe električnom energijom kupaca kategorije poduzetništvo, koju pruža zajamčeni opskrbljivač, prema reguliranim uvjetima, krajnjem kupcu koji pod određenim okolnostima ostane bez opskrbljivača, odnosno koji nema opskrbljivača.

Za kupce kategorije poduzetništvo, korisnike javne usluge u okviru zajamčene opskrbe, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom i Odluci o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Metodologiju i iznose tarifnih stavki za kupce u okviru zajamčene opskrbe određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).
 
Iznosi tarifnih stavki za kupce u okviru zajamčene opskrbe određuju se četiri puta godišnje i to primjenom referentne cijene električne energije s regionalno relevantne mađarske burze HUDEX, koja se određuje na temelju podataka o najvećim prosječnim cijenama temeljne i vršne električne energije iz terminskih ugovora za buduće i tri sljedeća tromjesečja. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25.