EN
Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

ZAKONI

 

PODZAKONSKI AKTI


Akti regulatorne agencije (HERA)
 
 • Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22)
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, 49/20, 104/20)
 • Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom  (NN 84/22)
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije (NN 133/14, 127/19)

Tarifni sustavi i metodologije
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (NN 104/15, 84/22)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 104/15, 84/16)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (NN 112/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 112/18)
 • Pravila nestandardnih usluga ODS-a (HEP ODS, 12/23)

Tržište
 
 • Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora (84/22)
 • Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača (HEP ODS, 10/16)
 • Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 107/19, 36/20)
 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS,11/2019)
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga (HOPS, 7/16, 9/20)
 • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (HEP ODS, 12/17, 12/20)

Priključenje na mrežu
 
 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18)
 • Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP ODS, 3/2021, 7/2023)
 • Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu (NN 51/1731/18, 104/20, 84/22)
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 52/06)

Obnovljivi izvori energije i kogeneracija
 
 • Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 83/23)
 • Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN,  57/20)
 • Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (NN,  87/19)
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 123/1381/1493/1424/1599/15110/15)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13151/1320/14, 107/14100/15)
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/1757/20)
 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije (NN 34/15)
 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN  57/20)
 • Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 116/18,   60/20)
 • Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije (HERA, 2/17)
 • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (NN 84/13,  20/14,  108/15,  55/19)

Ostalo
 
 • Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN  74/18, 52/20)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN  88/15,  114/15, 66/18)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN  95/15)
 

OSTALI AKTI HEP ODS-a

 • Program usklađenosti HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (PDF)
 • Izvješće o praćenju programa usklađenosti HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. za 2023. godinu (PDF)
 • Izvješće o provedbi djelatnosti HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. za 2023. godinu (PDF)
 • Izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2023. godinu (PDF)
 • Pravila o mjernim podacima (PDF)
 

PROPISI EU

 • Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU
 • Uredba (EU) br. 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije
 • Uredba (EU) br. 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ
 • Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora