EN
Promjena opskrbljivača

Promjena opskrbljivača

Kupac koji želi promijeniti opskrbljivača, sklapa novi ugovor o opskrbi s odabranim opskrbljivačem. Svaki kupac koji ne odabere opskrbljivača, temeljem Zakona o tržištu električne energije ima pravo na opskrbu u okviru javne usluge, prema reguliranoj cijeni.

Podaci koji su potrebni za pokretanje postupka promjene opskrbljivača:
  • ime i prezime
  • adresa
  • osobni identifikacijski broj (OIB)
  • broj obračunskog mjernog mjesta
  • stanje brojila.


Proces provedbe promjene opskrbljivača za kupca provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Pravila o promjeni opskrbljivača možete pronaći ovdje: NN 84/22.
 
Odgovore na česta pitanja vezana uz promjenu opskrbljivača možete pronaći ovdje.