EN
Obrasci i dokumenti

Obrasci i dokumenti


UGOVORI

 • Ugovor o prijenosu ugovora o korištenju mreže (PDF)
 • Ugovor o korištenju mreže (kategorija kućanstvo) (PDF)
 • Ugovor o korištenju mreže (kategorija poduzetništvo – niski napon) (PDF)
 • Ugovor o korištenju mreže (kategorija poduzetništvo – srednji napon) (PDF)
 • Ugovor o međusobnim odnosima vezano za razmjenu podataka te obračun i naplatu naknade za korištenje mreže od krajnjih kupaca (Opskrbljivači) (PDF)
 

OBRASCI

 • Zahtjev korisnika mreže za promjenu tarifnog modela (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za promjenu predviđene polugodišnje potrošnje (akontacijskih rata) (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za ugradnju naprednog brojila s daljinskim očitavanjem ili većim brojem funkcija (PDF)
 • Odobrenje korisnika mreže opskrbljivaču za ugradnju naprednog brojila (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za premještanje obračunskog mjernog mjesta (PDF)
 • Zahtjev korisnika za prijenos ugovora o korištenju mreže (PDF)
 • Obavijest i Zahtjev korisnika mreže za raskid ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi (PDF)
 
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže na postojećem obračunskom mjernom mjestu (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za provjeru ispravnosti brojila i pripadajuće mjerne opreme (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za izvanredno očitanje stanja brojila (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za samoočitanje (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za privremenu obustavu isporuke električne energije (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za ponovnu uspostavu isporuke električne energije (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za ponovnu uspostavu isporuke električne energije (temeljem zahtjeva korisnika mreže) (PDF)
 
 • Zahtjev korisnika mreže za dostavu izvješća o kvaliteti napona (PDF)
 • Zahtjev za mjerenje kvalitete napona u pokusnom radu elektrane s izradom izvješća (PDF)
 • Zahtjev za upravljanje javnom rasvjetom i intervencije, na zahtjev vlasnika javne rasvjete (PDF)
 • Zahtjev za upravljanje sklopnim uređajima u postrojenju korisnika mreže, na zahtjev korisnika mreže (PDF)
 • Zahtjev za dežurstvo radi upravljanja mrežom, na zahtjev korisnika mreže (PDF)
 • Zahtjev za dostavu podataka o pouzdanosti napajanja (PDF)
 
 • Obavijest korisnika mreže o otklonjenim nedostacima na unutrašnjem dijelu priključka (PDF)
 • Obavijest o pravnom sljedniku i zahtjev za sklapanje ugovora (PDF)
 • Obavijest o smrti vlasnika ili prestanku pravne osobe bez zahtjeva za sklapanje ugovora (PDF)
 • Obavijest o neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta (PDF)
 • Obavijest o raskidu ugovora o prijenosu ugovora (PDF)
 
 • Punomoć korisnika mreže za pristup mjernim podacima i dostavu mjernih podataka (PDF)
 • Punomoć korisnika mreže za pristup mjernim podacima (PDF)
 • Punomoć korisnika mreže za dostavu mjernih podataka (PDF)
 • Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije (PDF)
 • Izjava o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije (PDF)
 • Zahtjev za pružanje usluge na obračunskom mjernom mjestu (PDF)
 • Zahtjev za sklapanje Ugovora o međusobnim odnosima za razmjenu podataka te obračun i naplatu naknade za korištenje mreže od krajnjih kupaca (DOC)
 

Obrasci i dokumenti vezani uz priključenje na mrežu

 • PM-1.1.1. Zahtjev za izdavanje EOTRP-a - kupci (PDF)
 • PM-1.1.2. Zahtjev za izdavanje EOTRP-a - proizvođači (PDF)
 • PM-1.2.1. Zahtjev za izdavanje EES - kupci (PDF)
 • PM-1.2.2. Zahtjev za izdavanje EES - proizvođači (PDF)
 • PM-1.2.3. Zahtjev za izdavanje EES - priključak gradilišta (PDF)
 • PM-1.2.4. Zahtjev za izdavanje EES - privremeni priključak (PDF)
 • PM-1.3. Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta (PDF)
 • PM-1.4.1. Zahtjev za sklapanje ugovora o. koristenju mreže - kupci (PDF)
 • PM-1.4.2. Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže - proizvođači (PDF)
 • PM-1.5.1. Zahtjev za početak korištenja mreže - kupci (PDF)
 • PM-1.5.2. Zahtjev za početak korištenja mreže - proizvođači (PDF)
 • PM-1.7. Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom (PDF)  
 • PM-1.8. Zahtjev za promjenu statusa kućanstva s vlastitom proizvodnjom (PDF)  
 • PM-1.9. Konačno izvješće o ispitivanju u pokusnom radu (PDF)  
 • PM- Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije (PDF)
 • PM- Izjava o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije (PDF)
 • PM- Punomoć korisnika - kućanstvo s vlastitom proizvodnjom (PDF)
 • PM- Izjava o preuzimanju obveze prema Ponudi o opremanju obračunskog mjernog mjesta – kućanstvo s vlastitom proizvodnjom (PDF)
 • PM- Izjava o pristanku na rekonstrukciju priključka - kućanstvo s vlastitom proizvodnjom (PDF)


Izlazni dokumenti (popunjava HEP ODS):

 • PM-2.1. Ponuda za izradu EOTRP-a (PDF)
 • PM-2.2.1. Ugovor o priključenju - kupci jedinična cijena (PDF)
 • PM-2.2.2. Ugovor o priključenju - stvarni trošak (PDF)
 • PM-2.3.1. Ponuda o priključenju - kupci jedinična cijena (PDF)
 • PM-2.3.2. Ponuda o priključenju - stvarni trošak (PDF)
 • PM-2.3.3. Ponuda za opremanje OMM - kućanstvo s vlastitom proizvodnjom (PDF)  
 • PM-2.4.1. Elektroenergetska suglasnost - NN (PDF)
 • PM-2.4.2. Elektroenergetska suglasnost - SN (PDF)
 • PM-2.5.1. Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja (PDF)  
 • PM-2.6. Potvrda glavnog projekta (PDF)
 • PM-2.7.1. Potvrda o početku korištenja mreže - kupci (PDF)
 • PM-2.7.2. Potvrda o početku korištenja mreže - proizvođači (PDF)
 • PM-2.8.1. Ugovor o korištenju mreže - NN kupci kućanstvo (PDF)
 • PM-2.9. Obavijest o mogućnosti priključenja - kućanstvo s vlastitom proizvodnjom (PDF)
 • PM-2.10.1. Potvrda za trajni pogon - kupci (PDF)
 • PM-2.10.2. Potvrda za trajni pogon - proizvođači (PDF)
 • PM-2.10.3. Potvrda za trajni pogon - kućanstvo s vlastitom proizvodnjom (PDF)


Obrasce i dokumente vezane uz pristup mreži za postupke pokrenute prije novih  Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu  (do 01.04.2018.) možete pronaći  ovdje.

 

Obrasci zahtjeva vezano za Uvjete kvalitete opskrbe električnom energijom

 • Zahtjev za isplatu novčane naknade - priključenje na mrežu (PDF)
 • Zahtjev za isplatu novčane naknade - tehničke usluge (PDF)
 • Zahtjev za isplatu novčane naknade - pojedinačni prekidi napajanja (PDF)
 • Zahtjev za isplatu novčane naknade - ukupni prekidi napajanja (PDF)