EN

Cookie

U obavljanju djelatnosti,  HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke, poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte RH i EU štiti vašu privatnost i prema vašim osobnim podacima odnosi se s posebnom pažnjom. Više