EN
Registar ugovora HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.

Registar ugovora HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, za društvo HEP -Upravljanje imovinom d.o.o.
 
GODINA

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

   Ugovori o javnoj nabavi
2018. PDF PDF
2017. PDF PDF
2016. PDF PDF
2015. PDF PDF