EN
Okolišne dozvole

Okolišne dozvole

Okolišna dozvola se izdaje za postrojenja u kojima se obavljaju i za postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije onečišćujućih tvari u tlo, zrak, vode i more.

Postupak utvrđivanja okolišne dozvole za nova postrojenja i rekonstrukcije postojećih provodi se najkasnije prije početka rada novog postrojenja ili puštanja u pogon rekonstrukcije postrojenja tj. prije dobivanja uporabne dozvole.


Obveznici ishođenja okolišne dozvole u HEP-u

Na temelju Uredbe o okolišnoj dozvoli obveznici ishođenja okolišnih dozvola su HEP-ova postojeća termoenergetska postrojenja za izgaranje goriva nazivne ulazne toplinske snage ≥50 MW sljedećih operatera:
  • HEP-Proizvodnja d.o.o. - TE Plomin 1, TE Plomin 2, TE Rijeka, TE-TO Sisak, KTE Jertovec, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb i TE-TO Osijek
  • HEP-Toplinarstvo d.o.o. – Pogon Osijek
Svi postojeći HEP-ovi termoenergetski objekti nazivne toplinske snage veće od 50 MWt ishodili su okolišne dozvole, koje su ujedno i uvjet za rad postrojenja, odnosno proizvodnju električne i toplinske energije sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Tijekom 2018. godine provedeno je niz aktivnosti vezanih za okolišne dozvole, a svi zahtjevi za izmjenama objavljeni su na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.