EN
Plin

Plin

U Hrvatskoj  se opskrba plinom za kategoriju kućanstva obavlja kao javna usluga, prema reguliranim uvjetima i cijenama, razvidno i nepristrano, te kao tržišna usluga..

Unutar HEP grupe javnom opskrbom plinom kućanstava  bavi se HEP Plin.

Na ovom mjestu možete:
Detaljnije informacije potražite na internetskim stranicama HEP-Plina d.o.o.