EN
Projekti iz EU fondova

Projekti iz EU fondova

EU fondovi su financijski instrumenti za provedbu javnih politika Europske unije u državama članicama. Riječ je o novcu europskih građana koji se, u skladu sa specifičnim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata s ciljem prilagodbe ili doprinosa ostvarivanju ključnih javnih politika EU.
 
Jedna od najznačajnijih javnih politika Europske unije je Kohezijska politika kojoj je cilj smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalnih razlika među regijama Europske unije, ali i jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva.
 
Za Kohezijsku politiku u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojeno  376 milijardi eura. Financira se iz tri glavna fonda, a na raspolaganju su joj i Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond,  poznati i pod nazivom strukturni fondovi. Svih pet fondova nose zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).

Središnje koordinacijsko tijelo Republike Hrvatske nadležno za upravljanje ESI fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
Projekti sufinancirani iz sredstava EU u HEP grupi: