EN
HEP-Telekomunikacije d.o.o.

HEP-Telekomunikacije d.o.o.

OSNIVAČI:

HEP d.d., HOPS d.o.o. i HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 

DJELATNOSTI:

pružanje telekomunikacijske potpore poslovanju HEP grupe


UPRAVA I DIREKTORI:

Željko Racanović
direktor
Telefon: (+ 385 1) 63 22 111 
E- mail: hep-tk@hep.hr

Direktori sektora:
Miljenko Pavlaković, direktor Sektora prodaje i marketinga
Telefon: (+ 385 1) 63 22 111 
E- mail: hep-tk@hep.hr

Mile Šarić, direktor Sektora za sistemsku podršku
Telefon: (+ 385 1) 63 22 111 
E- mail: hep-tk@hep.hr

 

SJEDIŠTE:

Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
Telefon: (+ 385 1) 63 22 111 
E- mail: hep-tk@hep.hr


IBAN:

HR0723400091110619257


MATIČNI BROJ:

4132114
 

OIB:

64823728693

 
Kontakt