EN
HEP-Telekomunikacije d.o.o.

HEP-Telekomunikacije d.o.o.

OSNIVAČI:

HEP d.d., HOPS d.o.o. i HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 

DJELATNOSTI:

pružanje telekomunikacijske potpore poslovanju HEP grupe


DIREKTOR:

Željko Racanović
 

SJEDIŠTE:

Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb


TEL:

(+ 385 1) 63 22 111 
 

IBAN:

HR0723400091110619257


MATIČNI BROJ:

4132114
 

OIB:

64823728693

 
Kontakt