EN
Publikacije

Publikacije

Na ovome mjestu možete pristupiti arhivi korporativnih glasila, izvješća o poslovanju i drugih periodičnih publikacija HEP grupe:
  • HEP Vjesnik, korporativno glasilo koje izlazi još od 1986. godine. Do kraja 2014. godine izlazio je kao mjesečnik, a od 2015. godine izlazi kao dvomjesečnik. Naklada mu je 7.000 primjeraka. Dobitnik je nagrade Zaklade Hrvoje Požar za popularizaciju energetike
  • Godišnja izvješća u kojima se objavljuju godišnja financijska izvješća s mišljenjem revizora izlaze od 1994. godine
  • Izvješća o održivosti – HEP je izdao pilot izvješće za 2013.-2014. godinu prema G4 smjernicama Global Report Initiativea te će nadalje redovno objavljivati godišnja nefinancijska izvješća o održivosti
  • HEP i okoliš – HEP je 1998. godine, među prvim tvrtkama u Hrvatskoj i prvim energetskim tvrtkama u tranzicijskim europskim državama, počeo objavljivati izvješće o utjecajima na okoliš
  • Časopis Energija - znanstveni i stručni časopis koji je u nakladi Hrvatske elektroprivrede izlazio do 2009. godine, te je 2017. godine u nakladi HEP-a i Hrvatskog ogranka CIGRE pokrenuto njegovo online izdanje pod naslovom Journal of Energy