EN
Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

HEP grupa u svim svojim segmentima već godinama na­stoji razvijati poslovanje koje je uravnoteženo i podjed­nako odgovorno u sve tri bitne dimenzije: gospodarskoj, društvenoj i okolišnoj.
Naše se poslovanje odvija u skladu sa zakonima i etičkim normama, na načelima održivog razvoja i društvene odgovornosti, temeljem sljedećih dokumenata:
  • Etički kodeks
  • Kodeks etike Hrvatske gospodarske komore (HGK)
  • Kodeks korporativnog upravljanja (Zagrebačka burza i HANFA)
HEP također provodi Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, s ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti, stvaranja preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama i afirmacije pristupa nulte tolerancije na korupciju.

Na ovom mjestu možete se upoznati s:
  • temeljnim načelima HEP-a u odnosima sa zainteresiranim skupinama
  • informacijama o  inicijativama u nacionalnim organizacijama na području društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja
  • Etičkim kodeksom i popisom povjerenika za etiku u HEP grupi
  • djelovanjem HEP-a u zajednici na različitim donacijskim programima i projektima,
  • izvještavanjem HEP grupe o održivosti 
  • postupkom apliciranja,  natječajima, operativnim provođenjem i realizacijom projekata odabranih za financiranje (ovdje).