EN
Kupci

Kupci

S ovog mjesta možete pristupiti stranicama na kojima su objavljene informacije za postojeće i buduće, odnosno potencijalne kupce proizvoda i usluga društava HEP grupe:
  • HEP Operator distribucijskog sustava – za potrebe korisnika mreže, obveznike plaćanja mrežarine obavlja uslugu distribucije električne energije koja obuhvaća pristup i korištenje mreže
  • HEP Elektra -  za kupce električne energiju u okviru javne usluge opskrbe. Za kućanstva se opskrba obavlja kao univerzalna usluga, a za kupce kategorije poduzetništvo kao zajamčena opskrba
  • HEP Opskrba – za kupce električne energije prema tržišnim uvjetima (na području čitave Hrvatske)
  • HEP Toplinarstvo – za krajnje kupce toplinske energije na području Zagreba, Zaprešića, Samobora, Velike Gorice, Osijeka i Siska
  • HEP Plin – za korisnike distribucijske plinske mreže i kupce prirodnog plina (kućanstvo i poduzetništvo)
  • HEP ESCO - za tvrtke zainteresirane za provedbu projekata energetske učinkovitosti i za različite energetske konzultantske usluge

Dodatna objašnjenja o razlici javne i tržišne usluge za različite proizvode i kategorije kupaca, možete potražiti na stranicama namijenjenima kupcima kategorija: