EN
Članstva HEP grupe

Članstva HEP grupe

HEP d.d. i društva HEP grupe kolektivni su članovi velikog broja nacionalnih i međunarodnih organizacija, institucija i udruga:
 • EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry; Europska udruga elektroprivrednih organizacija)
 • CIGRE (International Council on Large Electric Systems; Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave) te Hrvatski odbor CIGRE
 • ICOLD (International Commission of Large Dams; Međunarodna udruga za visoke brane putem članstva u Hrvatskom društvu za velike brane)
 • CIRED (Congres International des Réseaux Electriques de Distribution; Međunarodna elektrodistribucijska konferencija) te Hrvatski ogranak CIRED-a
 • LWA (Live Working Association; Međunarodna udruga za radove pod naponom)
 • EFET (European Federationof Energy Traders; Federacija europskih trgovaca energijom)
 • IAEA (International Atomic Energy Agency; Međunarodna agencija za atomsku energiju)
 • ENS (European Nuclear Society; Europsko nuklearno društvo)
 • UNICHAL (International Union of Heat Distributors; Unija za toplinsku energiju i toplane)
 • EUROHEAT & POWER (međunarodna organizacija s područja kogeneracije, daljinskog grijanja i hlađenja)
 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
 • Elektrotehničko društvo Zagreb
 • Hrvatsko nuklearno društvo
 • Hrvatsko društvo za zaštitu voda
 • Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
 • Hrvatska stručna udruga za plin
 • Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
 • Hrvatski savjet za zelenu gradnju
 • Hrvatska udruga MIPRO
 • Hrvatski zavod za norme
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Njemačko-hrvatska industrijska trgovinska komora
 • Hrvatsko-austrijska trgovinska komora
 • CROMA - Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika