EN
Sustavi upravljanja prema ISO normama

Sustavi upravljanja prema ISO normama

HEP-Proizvodnja d.o.o. ima uveden i certificiran integrirani sustav upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom sukladno međunarodnim normama ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 i ISO 50001:2018 te je, sa svojih 35 sastavnica, među najvećim sustavima upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom u Republici Hrvatskoj. Učinkovito upravljanje kvalitetom, okolišem i energijom dio je poslovne strategije HEP-Proizvodnje d.o.o. u proizvodnji električne i toplinske energije te pružanju pomoćnih usluga elektro-energetskom sustavu.
Certifikaciju prema normama ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 i ISO 50001:2018 je provela i potvrdila certifikacijska kuća TÜV Croatia d.o.o.
Kao jedna od najvećih proizvodnih tvrtki u Hrvatskoj, te s obzirom na djelatnosti kojima se bavi i broj zaposlenih,  HEP-Proizvodnja d.o.o.  svjesna svojih utjecaja na okoliš, a s obzirom na uvedene sustave upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom  donijela je i Politiku upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom  kojom  se opredijelila za postizanje maksimalne pogonske spremnosti i pouzdanosti proizvodnih kapaciteta uz provođenje mjera za očuvanje okoliša te porast udjela proizvodnje električne i toplinske energije na regionalnom tržištu utemeljenu na načelima okolišno prihvatljive proizvodnje, energetske učinkovitosti i održivog poslovanja.
 
Hrvatska elektroprivreda d.d. postala je nositelj certifikata integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, energijom te zdravljem i sigurnošću na radu prema međunarodnim normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i ISO 45001:2018. Istovremeno je certificirano i društvo HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. u segmentu poslova koji čine nerazdvojivu cjelinu s HEP-om d.d., također prema međunarodnim normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i ISO 45001:2018. Uz ostale dokumente sustava koje zahtijevaju norme, Uprava HEP-a d.d. donijela je krovni dokument – Politiku kvalitete, zaštite okoliša, upravljanja energijom i zdravljem i sigurnošću na radu društava HEP d.d.  i HEP Upravljanje imovinom d.o.o. (PDF), kojom iskazuje opredijeljenost za održavanje i trajno poboljšavanje integriranog sustava upravljanja. U sklopu procesa certificiranja, kroz 85 dana radionica, ukupno je certificirano 87 djelatnika, i to 54 interna auditora i 33 vodeća auditora.
Hrvatska elektroprivreda d.d.  i HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. su nositelji i certifikata sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO 27001:2013 normi.

Korisnička služba HEP-Opskrbe d.o.o.  izuzetnim zalaganjem i visokom razinom pružene usluge prva je u Hrvatskoj dobila certifikat  za kvalitetu usluge. Postupak recertifikacije ISO 9001:2015 proveden je 2021. godine po četvrti put (certifikacijska kuća Bureau Veritas),  čime i dalje potvrđuje kvalitetu Korisničke službe.

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika, očuvanje okoliša te učinkovito gospodarenje energijom dio su poslovne strategije HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) . Sustav upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001 prvi je sustav upravljanja certificiran na razini 21 distribucijskog područja i sjedišta HEP ODS-a još 2013. godine. U 2018. godini uspješno je provedena tranzicija ovog sustava na zahtjeve nove norme ISO 14001:2015. Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika na radu uspostavljen je 2015. godine, a u 2017. godini po prvi puta je i uspješno certificiran prema normi OHSAS 18001:2007. U 2019. godini uspješno je provedena tranzicija ovog sustava na zahtjeve norme ISO 45001:2018. Temeljno opredjeljenje HEP-ODS-a u upravljanju energijom je postizanje trajnog poboljšavanja energetskih performansi na svim poslovnim objektima, opremi i uređajima, uključujući i smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži kroz implementiran sustav upravljanja energijom prema ISO 50001:2018 što je potvrđeno i certifikatom TÜV NORD Adriatic d.o.o.

U tijeku je uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i energijom u HEP-Toplinarstvu d.o.o.  Uvedeni su sustavi upravljanja kvalitetom prema normi  ISO 9001:2015 i okolišem prema  ISO 14001:2015, a u tijeku je uvođenje sustava upravljanja energijom prema ISO 50001:2011.
 
 

Certificirana zelena energija

U 26 hidroelektrana HEP-a, koje čine više od polovice proizvodnih kapaciteta hrvatskog elektroenergetskog sustava, proizvodi se certificirana zelena energija.
Sve hidroelektrane HEP-a imaju certifikat tvrtke TÜV SÜD o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora – zelene energije.