EN
Sustavi upravljanja prema ISO normama

Sustavi upravljanja prema ISO normama

HEP-Proizvodnja d.o.o. ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu  u skladu s međunarodnim normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018 te je, sa svojih 35 sastavnica, među najvećim sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu u Republici Hrvatskoj. Učinkovito upravljanje kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu dio je poslovne strategije HEP-Proizvodnje d.o.o. u proizvodnji električne i toplinske energije te pružanju pomoćnih usluga elektroenergetskom sustavu.
Certifikaciju prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i ISO 45001:2018 je provela i potvrdila certifikacijska kuća TÜV Nord Adriatic d.o.o.
Kao jedna od najvećih proizvodnih tvrtki u Hrvatskoj, s obzirom na djelatnosti kojima se bavi te broj zaposlenih, HEP-Proizvodnja d.o.o. donijela je Politiku upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu (PDFkojom se opredijelila za proizvodnju električne i toplinske energije na energetski učinkovit način uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika, te razvoj postojećih i izgradnju novih postrojenja s ciljem porasta udjela proizvodnje električne i toplinske energije na regionalnom tržištu utemeljenog na održivosti, visokoj kvaliteti proizvoda i usluga, okolišno prihvatljivoj proizvodnji, energetskoj učinkovitosti uz odgovarajuću brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu. 

Hrvatska elektroprivreda d.d. postala je nositelj certifikata integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, energijom te zdravljem i sigurnošću na radu prema međunarodnim normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i ISO 45001:2018. Istovremeno je certificirano i društvo HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. u segmentu poslova koji čine nerazdvojivu cjelinu s HEP-om d.d., također prema međunarodnim normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i ISO 45001:2018. Uz ostale dokumente sustava koje zahtijevaju norme, Uprava HEP-a d.d. donijela je krovni dokument – Politiku kvalitete, zaštite okoliša, upravljanja energijom i zdravljem i sigurnošću na radu društava HEP d.d.  i HEP Upravljanje imovinom d.o.o. (PDF), kojom iskazuje opredijeljenost za održavanje i trajno poboljšavanje integriranog sustava upravljanja.

Korisnička služba HEP-Opskrbe d.o.o.  izuzetnim zalaganjem i visokom razinom pružene usluge prva je u Hrvatskoj dobila certifikat  za kvalitetu usluge. Postupak recertifikacije ISO 9001:2015 proveden je 2021. godine po četvrti put (certifikacijska kuća Bureau Veritas),  čime i dalje potvrđuje kvalitetu Korisničke službe.

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika, očuvanje okoliša te učinkovito gospodarenje energijom dio su poslovne strategije HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) . Sustav upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001 prvi je sustav upravljanja certificiran na razini 21 distribucijskog područja i sjedišta HEP ODS-a još 2013. godine. U 2018. godini uspješno je provedena tranzicija ovog sustava na zahtjeve nove norme ISO 14001:2015. Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika na radu uspostavljen je 2015. godine, a u 2017. godini po prvi puta je i uspješno certificiran prema normi OHSAS 18001:2007. U 2019. godini uspješno je provedena tranzicija ovog sustava na zahtjeve norme ISO 45001:2018. Temeljno opredjeljenje HEP-ODS-a u upravljanju energijom je postizanje trajnog poboljšavanja energetskih performansi na svim poslovnim objektima, opremi i uređajima, uključujući i smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži kroz implementiran sustav upravljanja energijom prema ISO 50001:2018 što je potvrđeno i certifikatom TÜV NORD Adriatic d.o.o.

U HEP Toplinarstvu je tijekom listopada 2021. uspješno obavljena recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša te certifikacija sustava upravljanja energijom u skladu s normama ISO 90001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018.
 

Certificirana zelena energija

U 26 hidroelektrana HEP-a, koje čine više od polovice proizvodnih kapaciteta hrvatskog elektroenergetskog sustava, proizvodi se certificirana zelena energija.
Sve hidroelektrane HEP-a imaju certifikat tvrtke TÜV SÜD o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora – zelene energije.