EN
HEP Upravljanje imovinom d.o.o.

HEP Upravljanje imovinom d.o.o.

DJELATNOSTI:

upravljanje neposlovnom imovinom i turizam


UPRAVA I DIREKTORI:

Berislav Gluić
direktor
Telefon: (+3851) 387 0801

Pomoćnici direktora:
Karolina Juzbašić
Nikola Anić
Telefon: (+3851) 387 0801

Sektor za upravljanje neposlovnom imovinom
Ivana Mrkoci, direktorica
Telefon: (+3851) 387 0801

 

SJEDIŠTE:

Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb


TEL:

(+ 385 1) 387 08 02
 

IBAN:

HR8523400091110072034


MATIČNI BROJ:

1582003
 

OIB:

61018000704


 
Kontakt