EN
Veleprodajno tržište plina (OVT)

Veleprodajno tržište plina (OVT)

Na temelju Zakona o tržištu plina, Hrvatska energetska regulatorna agencija je za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu za razdoblje do 31. ožujka 2021. odredila Hrvatsku elektroprivredu d.d.

Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan je:

  • Po reguliranim uvjetima i po cijeni koja je manja ili jednaka referentnoj cijeni plina prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge s kojima je sklopio ugovor o opskrbi plinom, i to za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe. Cijena plina sadrži trošak naknade za korištenje transportnog sustava i trošak naknade za prekoračenje ugovorenog kapaciteta sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, trošak naknade za korištenje sustava skladišta i korištenje ostalih usluga sukladno odredbama Pravila korištenja sustava skladišta plina, trošak naknade za organiziranje tržišta plina i sve troškove temeljem obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina. Cijena plina ne sadrži trošak naknade za više i manje preuzete količine plina niti porez na dodanu vrijednost.
  • Osigurati pouzdanu i sigurnu opskrbu plinom opskrbljivača u obvezi javne usluge.
 

Dokumenti

  • Tekst Ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge za skladišnu godinu 2020./2021. (PDF)
  • Ugovorni uvjeti za prodaju plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge – izdanje: veljača 2020.  (PDF)
  • Obrazac za sklapanje Ugovora OOJU (xls)
  • Registar neposrednih članova bilančne skupine (PDF)
  • Obrazac za dodatne količine plina (xls)
  • Sporazum o pristupu Informacijskom sustavu opskrbe plinom (docx)


Informacijski sustav opskrbe plinom – ISOP

U cilju poboljšanja poslovanja i pružanja bolje i kvalitetnije usluge našim kupcima – opskrbljivačima u obvezi javne usluge, razvijen je Informacijski sustav opskrbe plinom – ISOP. Sustavom su obuhvaćeni poslovni procesi upravljanja plinskim portfeljem, a omogućuje pouzdanu i kvalitetnu podršku praćenja poslovnih aktivnosti, povećanje efikasnosti i optimizaciju troškova vođenja, nadzora i upravljanja operativnim poslovima vezano za ugovorne obveze s ostalim sudionicima na plinskom tržištu, optimizaciju procesa trgovanja plinom, optimizaciju i smanjenje zavisnih troškova nabave plina, unaprjeđenje procesa razmjene podataka i informacija s tržišnim sudionicima.
 
Pristup vanjskim korisnicima, odnosno opskrbljivačima u obvezi javne usluge, dostupan je na web portalu isop.hep.hr, a korisničko sučelje omogućava ugovaranje plina, predaju prednominacija i renominacija, preuzimanje podataka o potrošnji i povijesnih podataka dostavljenih prednominacija i potrošnje.

Za pristup ISOP-u, potrebno je predati potpisan Sporazum o pristupu ISOP-u na e-mail adresu ovt@hep.hr, a korisničke upute su dostupne na linku Korisnička uputa Informacijskog sustava opskrbe plinom (ISOP) – verzija: veljača 2018.

Za sve dodatne informacije vezane uz veleprodajno tržište plina možete se obratiti putem web obrasca.


Kontakt