EN
Etički kodeks

Etički kodeks

Etičkim kodeksom uređuju se pravila dobrog ponašanja svih radnika i članova Uprave, te direktora društava HEP grupe, utemeljena na Ustavu, zakonima, Kodeksu etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore, važećoj Strategiji suzbijanja korupcije s pripadajućim Akcijskim planom i drugim pratećim provedbenim dokumentima te općim aktima društava u sastavu HEP grupe.
 
Etičkim kodeksom utvrđuju se načela poslovnog ponašanja, te sadrži i odredbe i etička načela u svezi s: povjerljivosti i tajnosti u poslovanju te zaštiti podataka, sukobom interesa, primanjem i davanjem darova, ljudskim pravima, radom na siguran način i zaštiti okoliša, odnosima sa javnošću, postupcima zapošljavanja i premještaja/napredovanja radnika itd.