EN

BE-TO - Bioelektrane-toplane

BE-TO Osijek i  BE-TO Sisak - visokoučinkovite kogeneracije na obnovljivi energent

HEP je izgradio dvije kogeneracijske  elektrane na biomasu - BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt i BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt. Proizvedenu električnu energiju iz obje elektrane otkupljuje operator tržišta energije prema  tarifi koja je definirana u Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina. Rad ovakvih postrojenja doprinosi ispunjenju nacionalnih ciljeva usklađenih s EU direktivama u vezi s proizvodnjom iz obnovljivih izvora i energetskom efikasnošću.

Konzorcij za izgradnju obaju projekata ukupne vrijednosti 35 milijuna eura je Đuro Đaković Holding s partnerom HOST B.V. iz Nizozemske. Financiranje izgradnje je osigurano iz kredita KfW banke.

Energent za obje elektrane je šumska biomasa, koji je osiguran sklopljenim dugogodišnjim ugovorima. Izgradnja obaju postrojenja realizirana je 2017. godine,.a uporabne dozvole ishođene su 2018. godine.
 
 

BE-TO Osijek


BE-TO Osijek električne snage 3 MWe i toplinske snage 10 MWt, projekt je kombi-kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu u spojnoj proizvodnji topline i električne energije. Primarna svrha BE-TO Osijek je proizvodnja tehnološke pare za industrijske potrošače te toplinske energije za centralizirani toplinski sustav grada Osijeka. Kao visokoučinkovita kogeneracija na obnovljivi izvor elektrana ima status povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina. Bioelektrana toplana smještena je pored postojeće TE-TO Osijek.


BE-TO Sisak

BE-TO Sisak električne snage 3 MWe i toplinske snage 10 MWt, projekt je kombi-kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu u spojnoj proizvodnji topline i električne energije. Primarna svrha BE-TO Sisak je proizvodnja toplinske energije za centralizirani toplinski sustav grada Siska te tehnološke pare za industrijske potrošače. Kao visokoučinkovita kogeneracija na obnovljivi izvor elektrana ima status povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina.

Osim kogeneracijskog postrojenja, izgrađen je i vrelovod od nove toplinske stanice pored postrojenja do postojećih toplinskih stanica u naseljima Caprag i Brzaj. Bioelektrana toplana smještena je pored postojeće Energane u sklopu bivše Željezare u Sisku.

 
  BE-TO Osijek BE-TO Sisak
Neto električna snaga: 3 MW 3 MW
Ukupna učinkovitost: 73% 67%
Toplinska energija: 10 MW 10 MW
Proizvodnja električne energije:  18.367 MWh / god. 19.375 MWh / god.
Proizvodnja toplinske energije: 65.862 MWh / god. 63.908 MWh / god.
 
 

Kontakt

bioelektrane@hep.hr
 

Karta

BE-TO Osijek
BE-TO Sisak