EN
HEP-Trgovina d.o.o.

HEP-Trgovina d.o.o.


Djelatnosti

 
HEP-Trgovina d.o.o. u ime i za račun HEP-a d.d. obavlja sljedeće djelatnosti:
 • kupoprodaja električne energije i zakup prekograničnih prijenosnih kapaciteta
 • kupoprodaja plina i zakup kapaciteta transportnog sustava
 • optimiranje rada HEP-ovih elektrana u cilju osiguranja potrebnih količina električne energije za HEP-ove kupce po najpovoljnijim uvjetima
 • trgovanje emisijskim jedinicama
 • trgovanje zelenim certifikatima
 • sklapanje ugovora o otkupu električne energije s proizvođačima izvan HEP grupe.

HEP-Trgovina d.o.o. djelatnosti kupoprodaje električne energije, plina, emisijskih jedinica i zelenih certifikata u ime i za račun HEP-a d.d. obavlja bilateralno, putem brokerskih platformi i na energetskim burzama u središnjoj i jugoistočnoj Europi:
 • CROPEX - Hrvatska burza električne energije (Zagreb, Hrvatska))
 • South Pool - BSP Regional Energy Exchange (Ljubljana, Slovenija)
 • HUPX - Hungarian Power Exchange (Budimpešta, Mađarska)
 • EEX - European Energy Exchange (Leipzig, Njemačka)
 • EPEX SPOT - European Power Exchange
 • SEEPX – SEE Power Exchange (Beograd, Srbija)
 • CEGH - Central European Gas Hub (Beč, Austrija)
 


Tvrtke-kćeri u inozemstvu

 


Zakone i propise od važnosti za  poslovanje HEP-Trgovine d.o.o. možete naći ovdje.

 


Osnovni podaci

Uprava i direktori: Marko Blažević, direktor
Tomislav Paradžik, pomoćnik direktora
Dubravka Radić, direktorica Sektora za kratkoročno upravljanje portfeljem
 
Sjedište: Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel.: (+ 385 1) 63 22 225
IBAN: HR1723400091110258528
Matični broj subjekta: 080593713
OIB: 16725102805
Pristup informacijama:  Ovdje

 
Kontakt