EN

Neintegrirane sunčane elektrane

Sunčana elektrana Kaštelir, snage 1 MW, smještena na lokaciji Sabadin na području općine Kaštelir-Labinci u Istri, nakon preuzimanja 2019. godine, postala je prva neintegrirana sunčana elektrana u portfelju HEP-a. Ostvarena godišnja proizvodnja SE Kaštelir 1 iznosi 1,4-1,5 milijuna kWh. Jedina je sunčana elektrana HEP-a u sustavu poticaja.

Sunčana elektrana Kaštelir 2, druga faza SE Kaštelir, izgrađena na istoj lokaciji, u redovnom je pogonu od 2021. godine. Elektrana snage 2 MW proizvodit će 2,9 milijuna kWh godišnje. Na površini od približno 40.000 m2 instalirano je 9.240 fotonaponskih modula domaćeg proizvođača, tvrtke Solvis iz Varaždina. Vrijednost investicije iznosila je 2 milijuna eura.

Sunčana elektrana Vis u pogonu je od 2020. godine. Priključna snaga SE Vis je 3,5 MW, a smještena je na brdu Griževa glavica u bllizini naselja Žena Glava. U elektrani je instalirano 11.200 fotonaponskih modula snage 340 Wp te je ugrađeno pet frekvencijskih pretvarača nazivne snage 720 kW, proizvoda domaćeg proizvođača, tvrtke Končar, u suradnji s kojom je HEP realizirao ovaj projekt. SE Vis je u 2021. godini proizvela 4,6 milijuna kWh električne energije što odgovara potrošnji oko 1.500 kućanstava. Izgradnjom sunčane elektrane, otok Vis dobio je vlastiti izvor obnovljive energije i veću sigurnost opskrbe električnom energijom. Vrijednost investicije iznosila je 4,2 milijuna eura. Uz sunčanu elektranu instaliran je baterijski spremnik za pohranu energije, koji se nalazi u probnom radu. Baterijski spremnik snage 1 MW i kapaciteta 1,44 MWh koristit će se za pružanje usluga uravnoteženja elektroenergetskog sustava te u svrhu očuvanja stabilnosti mreže na otoku. Vrijednost investicije je 2,3 milijuna eura.

Sunčana elektrana Marići izgrađena je na području općine Žminj u Istri te se od 2021. nalazi u trajnom pogonu. Prostire se na površini od 18.000 m2.  Elektrana snage 1 MW godišnje će proizvoditi oko 1,2 milijuna kWh električne energije. Vrijednost investicije bila je 1,2 milijuna eura. U elektranu su ugrađena 4.092 fotonaponska modula proizvođača Solvis. Planira se proširenje elektrane za dodatna 2 MW.

Sunčana elektrana Kosore Jug (Vrlika) u redovnom je pogonu od 2021. godine. Izgrađena je na južnom dijelu Radne zone Kosore na području grada Vrlike. Priključna snaga elektrane je 2,1 MW, a očekivana godišnja proizvodnja oko 2,9 milijuna kWh. Vrijednost investicije bila je 1,5 milijuna eura.

Sunčana elektrana Stankovci priključne snage 2,5 MW, u redovnom je pogonu od ožujka 2022. Izgrađena je na području Proizvodne zone Stankovci u Zadarskoj županiji na površini od 65.217 m2. Očekivana godišnja proizvodnja od 4,6 milijuna kWh električne energije bit će dovoljna za opskrbu 1.500 kućanstava. Ugrađeno je 9.920 fotonaponskih modula Solvis ukupne instalirane snage 3,27 MW. Investicija je iznosila 3,5 milijuna eura.

Sunčana elektrana Obrovac u redovnom je radu od studenoga 2022. Izgrađena je na području bivše tvornice glinice na površini od 117.137 m2. Priključna snaga elektrane je 7,35 MW, a instalirana 8,7 MW. Ugrađeno je 27.544 fotonaponskih modula Solvis. Očekivanom godišnjom proizvodnjom električne energije od oko 11,3 milijuna kWh moći će se zadovoljiti potrebe više od 3.500 kućanstava. Vrijednost investicije je 6,9 milijuna eura.

Sunčana elektrana Donja Dubrava gradi se uz Hidroelektranu Dubrava na području Općine Sveta Marija u Međimurskoj županiji. Elektrana će biti maksimalne priključne snage 9,9 MW, odnosno 12,35 MW instalirane snage. Uz očekivanu godišnju proizvodnju od 14,8 milijuna KWh, tijekom 30 godina rada izbjeći će se emisija od 167 tisuća tona ugljikovog dioksida. Vrijednost investicije iznosi 7,7 milijuna eura, a izvođač je Končar - Inženjering.

Sunčana elektrana Radosavci gradi se na području naselja Radosavci, grada Slatine. Priključna snaga elektrane je 9,9 MW, a instalirana 13,2 MW. U elektranu će se ugraditi 40.040 fotonaponskih modula proizvođača Solvis. Vrijednost investicije je 11,1 milijun eura.

Sunčana elektrana Jambrek, priključne snage 4,9 MW, gradi se na području općine Vinica u Varaždinskoj županiji. Očekivana godišnja proizvodnja je 6,8 milijuna kWh, a vrijednost investicije je 6,1 milijun eura.

Sunčana elektrana Cres gradi se na lokaciji Orlec Trinket istok, 2 kilometra sjeverno od naselja Orlec na otoku Cresu. Priključna snaga elektrane je 6,5 MW, a očekivana proizvodnja od oko 8,5 milijuna kWh električne energije godišnje odgovara potrošnji oko 2.500 kućanstava.

Sunčana elektrana Črnkovci počet će se graditi u prvom tromjesečju 2023. Bit će smještena u gospodarskoj zoni naselja Črnkovci u Općini Marijanci nedaleko Donjeg Miholjca. Elektrana će biti maksimalne priključne snage 8,5 MW, odnosno 11,33 MW instalirane snage, uz očekivanu godišnju proizvodnju od 13 milijuna kWh. Vrijednost izgradnje iznosi 7,7 milijuna eura.