EN
Izvješća

Izvješća

Europska komisija donijela je 2014. godine Direktivu o objavljivanju nefinancijskih i drugih informacija za velike tvrtke i to je prvi je zakonodavni akt na razini EU o nefinancijskom izvještavanju. Obveza izrade i objavljivanja nefinancijskih izvješća o održivosti stupila je na snagu za poslovnu 2017. godinu. Obveze iz Direktive prenesene su u Zakon o računovodstvu (NN 78/2015, 134/2015, 120/2016).

HEP je svoje prvo izvješće objavio 2015. godine i to za 2013. i 2014. godinu. Nakon toga prelazi na jednogodišnje izvješćivanje – za 2015., 2016. i 2017. godinu. Kao okvir za izvješćivanje izabran je globalno prevladavajući Global Reporting Initiative Standard (GRI standard).

HEP je za Izvješće o održivosti za 2017. godinu, u travnju 2019. dobio nagradu Green Frog konzultantske kuće Deloitte, za najveći napredak u nefinancijskom izvještavanju.

Do objavljivanja izvješća o održivosti HEP je o svojim utjecajima na okoliš te aktivnostima koje je provodio u cilju sprječavanja i uklanjanja utjecaja na okoliš izvještavao u okviru Godišnjih izvješća o poslovanju u poglavlju o održivom razvoju. Od 2001. do 2006. godine HEP je objavljivao i dvogodišnje zasebno izvješće HEP i okoliš.