EN
Gospodarenje kemikalijama i zaštita tla

Gospodarenje kemikalijama i zaštita tla

Sve HEP-ove termoelektrane i termoelektrane toplane imaju ishođena Rješenja za korištenje opasnih kemikalija sukladno Zakonu o kemikalijama, a koje se koriste u svrhu pripreme vode za proizvodnju električne i toplinske energije te regeneracije ionskih izmjenjivača u kemijskim pripremama vode.
 
U HEP-ovim rasklopnim postrojenjima i trafostanicama redovito se provode ispitivanja vodonepropusnosti uljnih jama i cjevovoda te se u skladu s rezultatima ispitivanja planira i provodi sanacija. U svim se HEP-ovim hidroelektranama, termoelektranama i termoelektranama toplanama ispituje vodonepropusnost svih vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda te privremenih skladišta otpada.
 

Evidencija i izvještavanje

HEP vodi očevidnik o kemikalijama koje uvozi za potrebe poslovnih procesa ili ih koristi tijekom proizvodnih procesa u okviru interne baze podataka o okolišu INFOZOK.

Do izmjena zakonskih propisa, HEP je podatke o količinama i vrstama korištenih kemikalija jednom godišnje dostavljao u Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (prestao je s radom 31. prosinca 2018. godine, a od 1. siječnja 2019. nastavio s radom u okviru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo).


Edukacija zaposlenika


HEP-ovi djelatnici koji rade s kemikalijama te odgovorne osobe redovito se, sukladno zakonskim propisima, educiraju za rad s kemikalijama prema programu Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping.