EN

Integrirane sunčane elektrane

Integrirane sunčane elektrane u sustavu poticaja

 
HEP je 2014. godine na krovovima poslovnih objekata izgradio devet sunčanih elektrana. Elektrane se nalaze na poslovnoj zgradi u sjedištu HEP-a u Zagrebu te zgradama HEP Operatora distribucijskog sustava u Čakovcu, Šibeniku (TS Bilice), Splitu, Opatiji, Zadru, Dubrovniku i na dvije lokacije u Osijeku. Sunčanim elektranama upravlja HEP Proizvodnja.

Elektrane su pojedinačne snage do 30 kW. Ukupna snaga elektrana iznosi 207 kW, a prosječna godišnja proizvodnja oko 240.000 kWh.

Sunčane elektrane imaju status povlaštenog proizvođača električne energije što omogućuje prodaju proizvedene električne energije HROTE-u po povlaštenoj cijeni.

 

Integrirane sunčane elektrane bez poticaja


Od 2018. godine Hrvatska elektroprivreda počinje integrirane sunčane elektrane graditi prema konceptu kupca s vlastitom proizvodnjom. Taj model omogućuje znatno smanjenje troškova za vlastitu potrošnju električne energije. Veći dio proizvedene energije troši se na samim objektima, dok se ostatak energije isporučuje u distribucijsku mrežu.

HEP-Proizvodnja u pogonu ima sljedeće integrirane sunčane elektrane (SE) u statusu kupca s vlastitom proizvodnjom:

• SE Ogulin (10,8 kW) na upravnoj zgradi HE Gojak u Ogulinu,
• SE Bisko (20,52 kW) na zgradi Centra proizvodnje Dalmacije u Bisku,
• SE Split (17,28 kW)  na upravnoj zgradi HEP Proizvodnje u Splitu,
• SE Dubrovnik (10,80 kW) na upravnoj zgradi HEP Proizvodnje u Dubrovniku,
• SE Sjever (50 kW) na zgradi Proizvodnog područja HE Sjever u Varaždinu,
• SE Dubrava (75 kW) na lokaciji HE Dubrava,  
• SE Rijeka  (138 kW) na lokaciji TE Rijeka,
• SE Zagreb (212 kW) na lokaciji TE-TO Zagreb,
• SE Plomin (370 kW) na lokaciji TE Plomin.


Na zgradama HEP ODS-a instalirane su 44 sunčane elektrane za pokrivanje vlastite potrošnje električne energije, ukupne snage 1,1 MW.