EN

KKE EL-TO Zagreb


Novi visokoučinkoviti kombi-kogeneracijski blok KKE EL-TO Zagreb, električne snage 150MWe i toplinske snage 114MWt, bit će pouzdan oslonac sigurnog napajanja grada Zagreba električnom i toplinskom energijom. To je osobito važno u trenucima ozbiljnih poremećaja u elektroenergetskom sustavu jer svodi moguće prekide u isporuci električne i toplinske energije u gradu Zagrebu na najmanju moguću mjeru.
 
HEP je u razvoju projekta vodio računa o osiguranju kontinuirane proizvodnje na lokaciji EL-TO Zagreb za potrebe kupaca toplinske energije i industrijske pare u zapadnom dijelu grada Zagreba, i nakon 1. siječnja 2018. godine od kada je Hrvatska obveznik primjene odredaba EU direktive o industrijskim emisijama. U skladu sa smjernicama o energetskoj učinkovitosti koja je sastavni dio strateških energetskih dokumenata EU i Republike Hrvatske, HEP će  gradi novi kogeneracijski blok, izuzetno visoke uštede primarne energije, koji će zamijeniti dio dotrajalih i zastarjelih jedinica na lokaciji EL-TO Zagreb.
 
Kako se radi o toplifikacijskom objektu koji će koristiti isključivo plinsko gorivo, to znači znatno manju specifičnu količinu emisija CO2 po proizvedenom kWh energije u odnosu na postojeće stanje na lokaciji.

Financiranje projekta osigurano je kreditom Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke. Ugovor o izgradnji i Ugovor o dugoročnom održavanju potpisan je s talijanskom tvrtkom FATA S.p.A. Glavni radovi na izgradnji energetskog bloka počeli su u prosincu 2019.

 
Investitor: HEP
Položaj: Grad Zagreb, pogon EL-TO Zagreb
Naziv: KKE EL-TO Zagreb 
Vrsta proizvoda: električna energija / toplinska energija/tehnološka para
Tip elektrane:    novi KKE (CCCGT) blok  
Vrsta goriva: prirodni plin
Snaga/efikasnost: 150 MWe i 114MWt / 90%
Godišnja proizvodnja/režim: 675 GWh električne energije, 450 GWh toplinske energije za CTS i 160 GWh tehnološke pare za industriju / bazna elektrana
Vrijednost investicije: 140 milijuna EUR
Financiranje: Vlastita sredstva / kredit 
Planirani početak rada: 2024.
 
Kontakt

kkeeltozagreb@hep.hr

Karta