EN
Društva HEP grupe

Društva HEP grupe

HEP d.d. (HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.) vladajuće je društvo HEP grupe u isključivom državnom vlasništvu, osnivač je i jedini (stopostotni) vlasnik osnovanih društava. Objedinjuje vođenje ovisnih društava HEP grupe i vlasnik je imovine, koju ugovorno prenosi na upravljanje ovisnim društvima ili tvrtkama-kćerkama.
 

DRUŠTVA U STOPOSTOTNOM VLASNIŠTVU HEP-a d.d.

 

HEP-Proizvodnja d.o.o. obavlja djelatnosti proizvodnje električne energije i proizvodnje toplinske energije za centralne toplinske sustave gradova Zagreba, Osijeka i Siska. Osnivač je društva CS Buško Blato d.o.o. i jedini član društva HEP-VHS Zaprešić d.o.o.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. odgovoran je za kvalitetu isporučene električne energije svim krajnjim kupcima i jamac je sigurne opskrbe električnom energijom. U nadležnosti HEP ODS-a su vođenje, održavanje, izgradnja i razvoj distribucijske mreže te osiguravanje dugoročne sposobnosti mreže da zadovolji buduće zahtjeve za pristupom mreži. Osnivač je ustanove HEP Nastavno-obrazovni centar, koja, uz stručno osposobljavanje i usavršavanje za rad pod naponom, provodi programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih te organizira stručna savjetovanja, seminare i tečajeve.

HEP ELEKTRA d.o.o.  jedini je energetski subjekt ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj, što znači da joj je obveza pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom kao univerzalne usluge za kupce kategorije kućanstvo te pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena opskrba za kupce kategorije poduzetništvo.

HEP-Opskrba d.o.o. obavlja djelatnost opskrbe električnom energijom unutar tržišne usluge. Osim za opskrbu električnom energijom, registrirana je i za obavljanje opskrbe toplinskom energijom te plinom. Na tržištu u Republici Sloveniji djeluje preko tvrtke-kćeri HEP Energija d.o.o. Ljubljana.

HEP-Toplinarstvo d.o.o. bavi se proizvodnjom, distribucijom i opskrbom toplinskom energijom, a djeluje na području gradova Zagreba, Zaprešića, Samobora, Velike Gorice, Osijeka i Siska. Registrirano je za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije.

HEP-Plin d.o.o.,  sa sjedištem u Osijeku, obavlja djelatnosti distribucije i opskrbe kupaca prirodnim plinom.

HEP ESCO d.o.o. pruža usluge u energetici te razvija, izvodi i financira tržišno utemeljene projekte energetske učinkovitosti. 

HEP-Trgovina d.o.o. obavlja djelatnosti kupnje i prodaje električne energije i plina, optimiranja rada elektrana te trgovinskog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu na kojem djeluje preko tvrtki-kćeri HEP Energija d.o.o. Mostar (BiH), HEP Energija d.o.o. Beograd (Srbija) i HEP Energjia sh.p.k. Priština (Kosovo).

HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. društvo je zaduženo za upravljanje neposlovnom imovinom HEP grupe i obavljanje turističke djelatnosti.

Plomin Holding d.o.o. razvija lokalne infrastrukturne i poduzetničke projekte uz TE Plomin. Osnivač je društava SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o., Ornatus d.o.o. i  Peharda izgradnja d.o.o.

HEP-Telekomunikacije d.o.o., pružaju telekomunikacijsku potporu poslovanju HEP grupe.

ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o. projektno je društvo zaduženo za realizaciju projekata VE i SE Korlat.

Sunčana elektrana Vis d.o.o. društvo je registrirano za proizvodnju električne energije.

 

DRUŠTVA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU


NE Krško d.o.o. (Nuklearna elektrana Krško), Republika Slovenija, u suvlasništvu je HEP-a d.d. i GEN Energije.

LNG Hrvatska d.o.o. u suvlasništvu HEP-a d.d. i Plinacroa d.o.o., obavlja reguliranu energetsku djelatnost upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP) i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj terminala za UPP.
 


NEOVISNI OPERATOR PRIJENOSA


Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS),  sukladno sa Zakonom o tržištu električne energije, razdvojen je u odnosu na HEP grupu prema modelu neovisnog operatora prijenosa (ITO - Independent Transmission Operator).