EN
HEP i Hrvatska trebaju mlade koji „imaju žicu“
HEP i Hrvatska trebaju mlade koji „imaju žicu“
Predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić uručio je nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije. Nagradu učenicima IMAM ŽICU! Hrvatska elektroprivreda od 1995. godine dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za područja matematike, fizike i elektrotehnike. Do sada je podijeljeno ukupno 859 nagrada.
19.10.2021.
VIŠE