EN
Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske
Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske
Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske izazvao je međunarodni  poremećaj koji je zahvatio više zemalja.
21.06.2024.
VIŠE