EN
Inicijative

Inicijative

Društva HEP grupe članovi su poslovnih udruženja koja promiču načela i dobre prakse društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja u Hrvatskoj.
 

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR)

HEP grupa je od 2015. član Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR). HR PSOR je nedobitna ustanova privatnog sektora, udruženje predstavnika hrvatskog gospodarstva. Misija i ciljevi HR PSOR-a su: 

  • Jačati svijest o važnosti novog pristupa uobičajenom/dosadašnjem izražavanju poslovnih rezultata koji u kontekstu postizanja održivog razvoja uključuje i uspjeh društvene zajednice i svih zainteresiranih sudionika
  • Razmjenjivati dobra iskustva i isticati pozitivne primjere u okviru cijelog poslovnog sektora
  • Zagovarati dijalog/razgovor između svih zainteresiranih sudionika i poticati nova partnerstva u svrhu postizanja veće konkurentnosti i stvaranja inovacija
  • Podupirati politike i usmjerenja koja pridonose novim održivim oblicima ponašanja i djelovanja u svim segmentima društva
  • Pridonositi uspostavljanju poštenog i slobodnog tržišnog natjecanja, te transparentnog i odgovornog djelovanja svih njegovih sudionika

Stručnjaci HEP-a redovito sudjeluju na godišnjim konferencijama o društveno odgovornom poslovanju u organizaciji HR PSOR-a.
 

Zajednica za društveno odgovorno poslovanje

Na osnivačkoj skupštini, održanoj 11. lipnja 2018. u Zagrebu, Hrvatska elektroprivreda d.d. postala je članicom obnovljene Zajednice za društveno odgovorno poslovanje.  Zajednica za DOP, koja djeluje u Sektoru za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore, prati razvoj ključnih aspekata održivog razvoja, organizira skupove, edukacije, okrugle stolove i zagovaranja za potrebe članica Zajednice te provodi projekt Indeks DOP-a.
 

Politika raznolikosti u HEP grupi

Povelja o raznolikosti je inicijativa pokrenuta u 16 zemalja Europske unije, s ciljem poticanja provedbe politike raznolikosti u poslovnom sektoru. Temelji se na skupu načela koja su potpisnici dobrovoljno prihvatili kako bi promovirali raznolikost, nediskriminaciju, uključivost i jednake mogućnosti na radnome mjestu. Uz još 34 poduzeća i organizacije u Hrvatskoj, HEP grupa joj se priključila u listopadu 2017. godine.
Donošenjem Politike raznolikosti i nediskiminacije HEP grupe (PDF), HEP grupa obvezuje se da će poticati i promovirati ravnopravnost i raznolikost na radnome mjestu, stvarati radno okružje bez viktimizacije i diskriminacije te težiti stvaranju kulture temeljene na poštenju, dostojanstvu i poštovanju, gdje je cijenjen doprinos svih radnika i individualnih razlika među njima.