EN
Sektori

Sektori

U skladu s korporacijskim modelom upravljanja HEP grupom, HEP d.d. upravlja poslovima i obavlja dio poslova iz područja korporativnih funkcija te usmjerava, koordinira i prati djelatnosti u ovisnim društvima. Svaki član Uprave izvršno upravlja pojedinim korporativnim funkcijama.

Osnovnu unutrašnju organizaciju HEP-a d.d. čine sljedeći uredi i sektori:

Ured Uprave
Milan Opačak, predstojnik Ureda

Ured za korporativnu sigurnost
Miljenko Filipović, predstojnik Ureda

Sektor za kontroling
Lidija Lovrić Andrijašević, direktorica Sektora

Sektor za financije i riznicu
mr.sc. Ana Celjak, direktorica Sektora

Sektor za korporativne komunikacije
Ivica Žigić, direktor Sektora

Sektor za EU i regulatorne poslove

Sektor za informacijsko-komunikacijske tehnologije
Jozo Berečić, direktor Sektora

Sektor za internu reviziju
Višnja Komnenić, direktorica Sektora

Sektor za kapitalne investicije
mr.sc. Vedran Jurić, direktor Sektora

Sektor za nabavu
Krunoslav Ilić, direktor Sektora

Sektor za strategiju i razvoj
Dražen Lovrić, direktor Sektora

Sektor za pravne poslove
Damir Lončarević, direktor Sektora

Sektor za računovodstvo
Renato Jurina, direktor Sektora

Sektor za tržišnu i marketinšku strategiju
mr.sc. Vanja Varda, direktorica Sektora

Sektor za ljudske potencijale
Marin Leko, direktor Sektora
 

Kontakt telefon:

tel.: +385 1 63 22 111, fax: +385 1 61 70 430

Za komunikaciju sa sektorima i uredima e-mailom molimo koristite kontakt obrazac:
Kontakt