EN
Sektori

Sektori


U skladu s korporacijskim modelom upravljanja HEP grupom, HEP d.d. upravlja poslovima i obavlja dio poslova iz područja korporativnih funkcija te usmjerava, koordinira i prati djelatnosti u ovisnim društvima.
Svaki član Uprave izvršno upravlja pojedinim korporativnim funkcijama. Osnovnu unutrašnju organizaciju HEP-a d.d. čine:
 • Ured Uprave
 • Ured za korporativnu sigurnost
 • Sektor za kapitalne investicije
 • Sektor za strategiju i razvoj
 • Sektor za financije i riznicu
 • Sektor za računovodstvo
 • Sektor za kontroling
 • Sektor za korporativne komunikacije
 • Sektor za nabavu
 • Sektor za ljudske potencijale
 • Sektor za pravne poslove
 • Sektor za internu reviziju
 • Sektor za informacijsko komunikacijske tehnologije
 • Sektor za tržišnu i marketinšku strategiju
 • Sektor za EU i regulatorne poslove.

Kontakt