EN
Održivost i okoliš

Održivost i okoliš

HEP grupa u potpunosti integrira načela i procese održivog razvoja i odgovornosti prema gospodarstvu, okolišu i društvu u kojemu djelujemo. Energija i okoliš za HEP nisu samo jedna komponenta održivosti - zbog prirode poslovanja, oni su temelj i smisao našeg poslovanja. Jedna od četiri temeljne odrednice strategije razvoja HEP grupe do 2030. je osiguranje održivog i fleksibilnog energetskog portfelja, što podrazumijeva održivu, učinkovitu i pouzdanu energiju za kupce, ali i za sam HEP. Usto, optimiranjem svih komponenti svog okolišnog utjecaja, tvrtka trajno radi na smanjenju onečišćenja i utjecaja na klimatske promjene.

Zbog veličine i raznolikosti, naši su utjecaji vrlo raznovrsni i međusobno višestruko povezani. Materijalne teme razmatramo u kontekstu strateških ciljeva navedenih u Strategiji razvoja HEP grupe 2030 te mogućnostima doprinosa grupe ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN-a). Materijalne teme, HEP-ov potencijal doprinosu ostvarenja globalnih ciljeva te uspješnost upravljanja materijalnim pitanjima i utjecajima provjerili smo s našim ključnim dionicima.

O svom utjecaju na okoliš HEP grupa izvještava još od kraja devedesetih godina 20. stoljeća, otkad se pojačavaju napori da se okolišnim otiskom i energetskom učinkovitošću što bolje upravlja. Prvo nefinancijsko izvješće o održivosti  objavili smo 2015. godine za 2013. i 2014. godinu, a od 1.1.2017. godine to je postala i naša zakonska obveza.  U izvještavanju se koristimo smjernicama Global Reporting Initiative (GRI-4, GRI Standard).
 
Na ovom mjestu možete dobiti informacije o:
Imate li pitanja, obratite nam se putem kontakt obrasca.
 
Kontakt