EN
Povjerenici za etiku

Povjerenici za etiku

Povjerenici za etiku prate primjenu Etičkog kodeksa u društvu u kojem su imenovani, promoviraju etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika i odnosima radnika prema kupcima, daju savjete radnicima o etičkom ponašanju, zaprimaju pritužbe radnika i drugih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba na neetičko i moguće koruptivno postupanje radnika, te provode postupak ispitivanja utemeljenosti pritužbe.
 
U postupku ispitivanja utemeljenosti pritužbe, povjerenici za etiku samostalno izvode dokaze, pribavljaju pisane izjave radnika na koje se odnosi pritužba i izjave svjedoka i po potrebi podnositelja pritužbe, traže pisana očitovanja od mjerodavnih organizacijskih jedinica te poduzimaju druge radnje potrebne za utvrđenje činjeničnog stanja.
 
Povjerenici za etiku dužni su provesti postupak ispitivanja utemeljenosti i anonimne pritužbe.
 
Pritužba se može podnijeti povjereniku za etiku pisanim putem i/ili putem elektroničke pošte.   
 
 

Povjerenici za etiku HEP grupe

 

HEP d.d.

 

Lada Ledić
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel: 01/63 22 004
e-mail: lada.ledic@hep.hr

HEP ELEKTRA d.o.o. Dubravka Celić
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel: 01/63 21 514
e-mail: dubravka.celic@hep.hr

HEP Opskrba d.o.o. Marin Berlengi
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel: 01/63 22 902
e-mail: marin.berlengi@hep.hr

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 
Pero Josipović
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel: 01/63 22 254
e-mail: pero.josipovic@hep.hr

HEP Toplinarstvo d.o.o.

 
Ljiljana Lončarek
Služba za ekonomsko-financijske poslove
Miševečka 15 a, 10000 Zagreb
Tel. 01/60 09 567
e-mail: ljiljana.loncarek@hep.hr

HEP Proizvodnja d.o.o.

 
Romana Floršić
Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel. 01/63 22 125
e-mail: romana.florsic@hep.hr

HEP Plin d.o.o.

 
Katarina Digula Radaković
Služba za pravnu, kadrovsku i opću potporu
Cara Hadrijana 7, 34000 Osijek
Tel: 034/80 16 54
e-mail: katarina.digularadakovic@hep.hr

HEP - Upravljanje imovinom d.o.o. Igor Bender
Sektor za operativno upravljanje neposlovnom imovinom
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel. 01/63 22 381
e-mail: igor.bender@hep.hr
 

HEP-ESCO d.o.o. Kristina Bašić
Ured direktora
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel. 01/63 21 920
e-mail: kristina.basic@hep.hr
 

HEP-Trgovina d.o.o. Jaki Sinovčić
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel. 01/63 22 022
e-mail: jaki.sinovcic@hep.hr