EN
Plin

Plin


Kupci iz kategorije poduzetništvo bilateralno ugovaraju količinu i cijenu plina sa svojim tržišnim opskrbljivačem plina, sukladno zakonima i podzakonskim aktima kojim je uređeno tržište plina, te s HEP Plinom mogu sklopiti Ugovor o opskrbi plinom na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Na ovom mjestu možete pristupiti aplikaciji Moj račun za kupce HEP Plina ili mobilnoj aplikaciji m-plin.