EN
Registar ugovora HEP-NOC

Registar ugovora HEP-NOC

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, za društvo HEP -NOC.
 

GODINA

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Ugovori o javnoj nabavi

2017. -  -
2016. PDF -
2015. - -
2014. PDF -
2013. PDF -
2012. - -