EN

Sunčane elektrane HEP-a

Integrirane sunčane elektrane u sustavu poticaja


Hrvatska elektroprivreda d.d. investirala je, a HEP ESCO proveo društveno odgovoran i održiv razvojni Projekt izgradnje sunčanih elektrana pojedinačne snage do 30 kW na krovovima poslovnih objekata u vlasništvu HEP-a d.d.
 
HEP je obnovljive izvore energije prepoznao kao jedno od strateških područja poslovanja. U skladu s Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije koji ne predviđa gradnju velikih elektrana koje koriste energiju Sunca već stimulira gradnju malih sunčanih elektrana, HEP je, temeljem vlastitog istraživanja, projektirao i pustio u rad devet sunčanih elektrana još 2014. godine. Sunčane elektrane imaju status povlaštenog proizvođača električne energije što omogućuje prodaju proizvedene električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije prema povlaštenoj cijeni. 
 
Elektrane  su instalirane u sjedištu HEP-a u Zagrebu te zgradama distribucijskih područja HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP - ODS) u Čakovcu, Šibeniku, Splitu, Opatiji, Zadru, Dubrovniku i na dvije lokacije u Osijeku. Ukupni proizvodni potencijal sunčanih elektrana na svih devet lokacija, ukupne snage 207 kW, iznosi približno 247.000 kWh godišnje.
 
Ovim projektom, usmjerenim na proizvodnju električne energije na mjestu njenog korištenja, u samim zgradama, Hrvatska elektroprivreda pridonosi smanjenju utjecaja na okoliš, što je u skladu sa strogim europskim direktivama i hrvatskim propisima iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.
 

Integrirane sunčane elektrane bez poticaja


Projektom izgradnje sunčanih elektrana na HEP-ovim poslovnim zgradama, usmjerenim na proizvodnju električne energije na mjestu njenog korištenja, u samim zgradama, HEP prati zakonodavni paket Europske komisije „Čista energija za sve Europljane“. Zakonodavni paket usmjeren je za održavanje konkurentnosti Europske unije uslijed promjena na svjetskim energetskim tržištima zbog prelaska na čistu energiju.

Hrvatska elektroprivreda počinje 2018. godine graditi integrirane sunčane elektrane  prema konceptu kupca s vlastitom proizvodnjom. Taj model omogućuje znatno smanjenje troškova za vlastitu potrošnju električne energije. Veći dio proizvedene energije troši se na samim objektima, dok se ostatak energije isporučuje u distribucijsku mrežu.

HEP ESCO je, u okviru HEP PV programa, proveo projekt izgradnje integriranih sunčanih elektrana pojedinačne snage 10 - 500 kW na zgradama u vlasništvu HEP-a d.d., a koje koristi HEP ODS d.o.o. Na zgradama HEP ODS-a instalirane su 44 sunčane elektrane za pokrivanje vlastite potrošnje električne energije, ukupne snage 1,1 MW.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika