EN

SE Perfa-bio

U tvrtki PERFA-BIO d.o.o., na lokacijama Donja Stubica i Donja Bistra, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 375 kW (Perfa 2) i 40 kW (Perfa 4).

Ukupna vrijednost projekta je 3.772.471,80 kn bez PDV-a.

Godišnja ušteda prema modelu proizvodnje elektrane i modelu istovremene potrošnje proizvedene električne energije prema proračunu iznosi 599.177 kWh, odnosno ukupna ušteda iznosi 364.430,00 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 7 godina. Projekt je završen u ožujku 2022. godine.