EN

Uspostava sustava daljinskog očitanja

Uspostava sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode definira tehničko rješenje prikupljanja podataka s mjernih uređaja, s kojih se putem komunikacijske opreme mjerene veličine prikazuju u računalnoj aplikaciji ESCO Monitor®.

Shematski prikaz sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode
 

Sustavi za daljinsko očitanje mjerila sastoje se od:

 1. Mjerne opreme – obračunskih i/ili kontrolnih mjerila
 • mjerila električne energije
 • mjerila toplinske energije
 • mjerila plina
 • mjerila temperature i vlažnosti, CO2
 • mjerila pare
 • mjerila kvalitete zraka
 • meteorološke stanice
 • vodomjera
 1. Komunikacijske opreme – s koje se na različite lokacije prenose podaci o očitanjima na centralnu lokaciju. Komunikacijska oprema/moduli može raditi s različitim protokolima prijenosa podataka kao npr. M-Bus, SIGFOX, LORAWAN, NBIoT, GSM, RS485.
 2. ESCO Monitor®  aplikacije – web aplikacija koja se prvenstveno koristi za nadzor potrošnje energije i vode, a svojim korisnicima omogućuje pristup podacima putem interneta u bilo koje vrijeme.


Provedeni projekti gospodarenja energijom

A1 Hrvatska d.o.o. HEP Toplinarstvo d.o.o.
AquafilCRO d.o.o HOPS d.o.o.
Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Hotel Borik d.o.o.
Ciglana Cerje Tužno d.o.o. Hoteli Punat d.d.
CWS-BOCO d.o.o. INTERCAL d.o.o.
DRVO-TRGOVINA d.o.o. Messer Croatia Plin d.o.o.
DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. Ministarstvo kulture i medija RH
DURAN d.d. MURA PLAST d.o.o.
E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. Nekretnine Istok d.o.o.
ECO SANDWICH KUĆA Oktal Pharma d.o.o.
ELEMENT ENERGETIKA d.o.o. OMCO CROATIA d.o.o.
ELGRAD d.o.o. PAN PARKET d.o.o.
F.A. MAIK SKUPINA d.o.o. Pekara Babić d.o.o.
General Electic Hrvatska d.o.o. Petrokemija d.d.
HEP d.d. PRO WOOD d.o.o.
HEP d.d. (korisnik objekta HEP ODS d.o.o.) Regeneracija d.o.o.
HEP ESCO d.o.o. SELK d.d.
HEP NOC d.o.o. Tang d.o.o.
HEP PLIN d.o.o. TVIN d.o.o.
HEP Proizvodnja d.o.o.