EN
SE Javorović

SE Javorović

U tvrtki Javorović d.o.o., u Virovitici, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 145,2 kWp.

Ukupna vrijednost projekta je 776.656,44 kn bez PDV-a.

Godišnja ušteda prema modelu proizvodnje elektrane i modelu istovremene potrošnje proizvedene električne energije prema proračunu iznosi 107.336 kWh, viškovi u proizvodnji iznose 52.413 kWh, odnosno ukupna ušteda (istovremena proizvodnja i potrošnja + viškovi) iznosi 99.476,79 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 7 godina. Projekt je završen u lipnju 2021. godine.