EN
SE Valipile - Sesvete

SE Valipile - Sesvete

U tvrtki Valipile d.o.o., Sesvetski Kraljevec, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 312 kW (336 kW DC).

Ukupna vrijednost projekta je 3.828.076,19 kn bez PDV-a.

Modelirana proizvodnja fotonaponske elektrane na godišnjoj razini iznosi 321.628 kWh od čega se 303.500 kWh/god troši na lokaciji (ušteda energije), a 18.128 kWh/god predaje u mrežu.

Financijske uštede izgradnjom fotonaponske elektrane, uvažavajući jedinične cijene energije i zavisnih troškova te matematički model, iznose 270.756,25 kn/god (bez PDV-a).

Period povrata investicije je 6 godina i 6 mjeseci. Projekt je završen u listopadu 2021. godine.