EN
BioSolESCO

BioSolESCO

BioSolESCO projekt je usredotočen na trgovačka društva za energetske usluge / Eenergy Service Company (ESCO), za povećanje korištenja biomase te solarne energije za grijanje većih zgrada u privatnom i javnom sektoru. Projekt se financira u okviru IEE (Intellegent Energy Europe) programa, a u njemu sudjeluje 13 institucija iz osam europskih zemalja. Koordinator projekta je North Karelia University of Applied Sciences iz Finske, dok iz Hrvatske u projektu sudjeluju Energetski institut “Hrvoje Požar“ (EIHP) i HEP ESCO.

ESCO projekti, koji uključuju iskorištavanje obnovljivih izvora energije (OIE), relativno su rijetki u EU pa je taj model nedovoljno poznat široj javnosti. Stoga je cilj projekta analizirati problematiku ključnu za ESCO projekte (investicijske modele, oblike ugovora i slično), o kojoj su informacije ograničene te nisu objedinjene na razini EU. Projekt će prikazati poteškoće s kojima se ESCO tvrtke susreću te će predložiti mjere za prevladavanje spomenutih prepreka u praksi. Trenutačno, uočeni rizik i nesigurnost smanjuju mogućnost korištenja održivih metoda proizvodnje i korištenja OIE. Predviđa se da će, prvenstveno razumijevanjem te upravljanjem takvim rizicima, ESCO model donijeti promjenu u percepciji potencijalnih korisnika.

U okviru projekta, u svakoj od zemalja partnera projekta provest će se po jedan pokazni ESCO projekt, koji će uključiti područje grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode u većim objektima, vrtićima, bolnicama, hotelima i sličnim objektima, uz korištenje Sunčeve energije te energije biomase.

Konačni cilj projekta je povećati korištenje topline proizvedene iz biomase i Sunčeve energije u javnom i privatnom sektoru kroz:
  • povećanje razumijevanja ESCO modela, promociju takvog načina poslovanja te prijenos stečenog znanja potencijalnim korisnicima i industriji za iskorištavanje biomase te Sunčeve topline u EU;
  • upoznavanje šire javnosti s najsuvremenijim primjerima energetske usluge u korištenju topline iz biomase, solarne topline ili zajedničkog iskorištavanja topline iz biomase i solarne topline u zemljama partnerima projekta.
Vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. rujna .2008. do 31. kolovoza 2011.