EN
BioSolESCO

BioSolESCO

BioSolESCO projekt je usredotočen na trgovačka društva za energetske usluge / Eenergy Service Company (ESCO), za povećanje korištenja biomase te solarne energije za grijanje većih zgrada u privatnom i javnom sektoru. Projekt se financira u okviru IEE (Intellegent Energy Europe) programa, a u njemu sudjeluje 13 institucija iz osam europskih zemalja. Koordinator projekta je North Karelia University of Applied Sciences iz Finske, dok iz Hrvatske u projektu sudjeluju Energetski institut “Hrvoje Požar“ (EIHP) i HEP ESCO.

ESCO projekti, koji uključuju iskorištavanje obnovljivih izvora energije (OIE), relativno su rijetki u EU pa je taj model nedovoljno poznat široj javnosti. Stoga je cilj projekta analizirati problematiku ključnu za ESCO projekte (investicijske modele, oblike ugovora i slično), o kojoj su informacije ograničene te nisu objedinjene na razini EU. Projekt će prikazati poteškoće s kojima se ESCO tvrtke susreću te će predložiti mjere za prevladavanje spomenutih prepreka u praksi. Trenutačno, uočeni rizik i nesigurnost smanjuju mogućnost korištenja održivih metoda proizvodnje i korištenja OIE. Predviđa se da će, prvenstveno razumijevanjem te upravljanjem takvim rizicima, ESCO model donijeti promjenu u percepciji potencijalnih korisnika.

U okviru projekta, u svakoj od zemalja partnera projekta provest će se po jedan pokazni ESCO projekt, koji će uključiti područje grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode u većim objektima, vrtićima, bolnicama, hotelima i sličnim objektima, uz korištenje Sunčeve energije te energije biomase.

Konačni cilj projekta je povećati korištenje topline proizvedene iz biomase i Sunčeve energije u javnom i privatnom sektoru kroz:
  • povećanje razumijevanja ESCO modela, promociju takvog načina poslovanja te prijenos stečenog znanja potencijalnim korisnicima i industriji za iskorištavanje biomase te Sunčeve topline u EU;
  • upoznavanje šire javnosti s najsuvremenijim primjerima energetske usluge u korištenju topline iz biomase, solarne topline ili zajedničkog iskorištavanja topline iz biomase i solarne topline u zemljama partnerima projekta.
Vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. rujna .2008. do 31. kolovoza 2011. 
 

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.