EN
Konzalting za EU projekte

Konzalting za EU projekte

HEP ESCO je adekvatan partner za razvoj i provedbu projekata financiranih iz EU fondova u području energetskih usluga, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. S obzirom na svoju stručnost i iskustvo, njegov najveći kapacitet je u pripremi kvalitetne prijave takvih projekata u relevantne EU fondove, u skladu sa strateškim smjernicama.

U suradnji s HEP grupom, HEP ESCO može osigurati kvalitetno partnerstvo posebice za one projekte koji zahtijevaju testiranje novih tehnologija i novih poslovnih modela u provedbi projekata energetske učinkovitosti.

Referentni projekti:
 
SocialWatt – Obzor 2020 (2019. – 2023.) – cilj projekta je pomoći zemljama EU-a da razviju, testiraju i usvoje inovativni program ublažavanja energetskog siromaštva diljem Europe.
 
TOUREST – Interreg ADRION (2018. – 2020.) – strateški cilj projekta je podržati održivi razvoj turizma kroz sustavno gospodarenje vodnim resursima u jadransko-jonskoj regiji te promocija i vrednovanje prirodne i kulturne baštine kroz gospodarski rast.

FEEDSCHOOLS – Interreg CENTRAL EUROPE (2017. – 2020.) – cilj projekta je predložiti optimalne modele financiranja projekata energetske učinkovitosti, usklađivanje nZEB standarda među članicama EU-a i izračunavanje emisije CO2 nakon obnove.

TEESCHOOLS – Interreg MED (2017. – 2020.) – projekt ima za cilj pružiti podršku lokalnim vlastima pri implementaciji mjera energetske učinkovitosti kojima bi se škole mediteranske regije dovele do nZEB standarda.

3Smart – Interreg DANUBE (2017. – 2019.) – cilj projekta je upravljanje energijom u poslovnim zgradama dunavske regije i njihova interakcija s pametnim distribucijskim mrežama.

A2PBEER  – FP7 (2013. - 2017.) – projekt u kojem se integracijom pristupačnih i prilagodljivih inovativnih tehnologija s energetski učinkovitim rješenjima pristupa obnovi javnih zgrada.

SUNSHINE – CIP-ICT (2013. - 2016.) – Smart UrbaN ServIces for Higher eNergy Efficiency (Pametne urbane usluge za povećanje EnU) – cilj projekta je povećati korištenje topline proizvedene iz biomase i Sunčeve energije u javnom i privatnom sektoru.

TRAP-EE – LLP (2013. - 2015.) – cilj projekta je izobrazba osoba odgovornih za održavanje zgrada o provedbi mjera energetske učinkovitosti.

PERMANENT – CIP-IEE (2009. - 2011.) – projekt ima za glavni cilj pridonijeti popularizaciji i prihvaćanju mjerenja i verifikacije ušteda te potaknuti sveopće razumijevanje energetskih ušteda.

BioSolESCO – CIP-IEE (2008. - 2011.) – projekt je usredotočen na energetske usluge i ESCO tvrtke u svrhu povećanja korištenja biomase te solarne energije za grijanje većih zgrada u privatnom i javnom sektoru.

GreenBuildingPlus – CIP-IEE (2005. - 2007.) – projekt aktivno promovira rezultate projekata energetske učinkovitosti na zgradama.