EN
Konzalting za EU projekte

Konzalting za EU projekte

HEP ESCO ima iskustvo i znanje potrebno za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova  u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te može  pomoći u pripremi kvalitetne  aplikacije ovakvih projekata na relevantne EU fondove, koji su sukladni strateškim odrednicama i tematskim ciljevima financijskih perspektiva EU.


Neki od projekata koji su provedeni ili se trenutno provode CIP-IEE:


GreenBuildingPlus-CIP-IEE (2005. - 2007.) -  projekt aktivno promovira rezultate projekata energetske učinkovitosti na zgradama.

BioSolESCO-CIP-IEE (2008. - 2011.) - projekt je usredotočen na energetske usluge i ESCO tvrtke u svrhu povećanja korištenja biomase te solarne energije za grijanje većih zgrada u privatnom i javnom sektoru.

PERMANENT-CIP-IEE (2009. - 2011.) -  projekt ima za glavni cilj pridonijeti popularizaciji i prihvaćanju mjerenja i verifikacije ušteda te potaknuti sveopće razumijevanje energetskih ušteda.

SUNSHINE-CIP-ICT (2013. - 2016.) - Smart UrbaN ServIces for Higher eNergy Efficiency (Pametne urbane usluge za povećanje EnU)

A2PBEER-FP7 (2013. - 2017.) - Projekt u kojem se integracijom pristupačnih i prilagodljivih inovativnih tehnologija s energetski učinkovitim rješenjima pristupa obnovi javnih zgrada.

TRAP-EE-LPP (2013. - 2015.) - Obrazovanje operativnog osoblja na razini zgrade o energetskoj učinkovitosti.

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.