EN
SE Hlad Usluge

SE Hlad Usluge

U tvrtki Hlad Usluge d.o.o., u Slavonskom Brodu, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 1537,25 kW.

Ukupna vrijednost projekta je 7.449.786,46 kn bez PDV-a.

Godišnja ušteda prema modelu proizvodnje elektrane i modelu istovremene potrošnje proizvedene električne energije prema proračunu iznosi 1.181.284 kWh, viškovi u proizvodnji iznose 515.957 kWh, odnosno ukupna ušteda (istovremena proizvodnja i potrošnja + viškovi) iznosi 1.107.302,54 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 6 godina i 7 mjeseci. Projekt je završen u svibnju 2021. godine.