EN

ESCO model

Investicija za ESCO projekte se otplaćuje kroz uštede.

U projektu s HEP ESCO-om nije potrebno osigurati financijska sredstava za energetsku učinkovitost koja se otplaćuju kroz maksimalno 7 godina. 
Kazalo:
faza I - prije izvedbe HEP ESCO projekta
faza II - za vrijeme povrata investicije
UŠTEDA - u potpunosti za povrat investicije ili se dijeli između klijenta i ESCO tvrtke
faza III - nakon povrata investicije

Tijekom otplate investicije za energetsku učinkovitosti, klijent plaća jednaki iznos koji se dijeli na trošak za energiju i trošak za otplatu investicije. Nakon otplate uštede ostaju klijentu.

ESCO MODEL osigurava niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. Što je veća potrošnja energije, to je i primjena ESCO modela isplativija. ESCO projekti garantiraju uštedu u potrošnji energije i računima za energiju te investiciju isplaćuju iz postignutih ušteda. ESCO model najčešće se primjenjuje na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili modernizacija) jer omogućava uspoređivanje sadašnje i buduće potrošnje energije.

ESCO model obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje.

Cilj projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz uštede u razdoblju do 5, odnosno 8 godina ovisno o klijentu i projektu.
Rizik ostvarenja ušteda može preuzeti HEP ESCO davanjem jamstva klijentu u skladu s međunarodnim protokolom*.

Nakon otplate investicije, HEP ESCO izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje klijentu. Svi projekti su posebno prilagođeni klijentu te je moguće i proširenje projekta rekonstrukcijom, dogradnjom, povećanjem udobnosti i sličnim uz odgovarajuću podjelu investicije.

Klijent je u mogućnosti modernizirati opremu bez rizika ulaganja, budući da rizik ostvarenja ušteda može preuzeti HEP ESCO te ostvaruje pozitivne novčane tokove u razdoblju otplate i dugoročnih ušteda.