EN

SE Unifruit

U tvrtki Unifuit d.o.o., u Podgajcima Podravskim, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 267,96 kWp.

Ukupna vrijednost projekta je 1.381.787,83 kn bez PDV-a.
 
Godišnja ušteda prema modelu proizvodnje elektrane i modelu istovremene potrošnje proizvedene električne energije prema proračunu iznosi 138.061 kWh, viškovi u proizvodnji iznose 146.177 kWh, odnosno ukupna ušteda (istovremena proizvodnja i potrošnja + viškovi) iznosi 202.112,70 kn
bez PDV-a.

Period povrata investicije je 6 godina i 11 mjeseci. Projekt je završen u studenom 2021. godine.