EN
ESCO za građane

ESCO za građane

Računi za energiju predstavljaju vidljivi teret za kućanstva, stoga je vrlo važno da potrošači  budu  upoznati s mogućim mjerama za smanjenje te potrošnje i poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovim troškovima i koristima.

Pojam energetska učinkovitost predstavlja racionalno korištenje energije, kroz smanjenju potrošnju energenata. Biti energetski učinkovit znači uporabiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla – funkcije (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, pogon vozila, i dr.). Energetska učinkovitost danas je u svijetu prepoznata kao najjeftiniji i najbrži način postizanja ciljeva održivog razvoja. Energetska učinkovitost se danas smatra jednim od izvora energije.

Razvojem energetskih tržišta potrošači trebaju postati aktivni sudionici i donosioci odluka o vlastitoj opskrbi energijom, za što im je potrebno osigurati jasne, precizne i pravovremene informacije. Ipak, ankete pokazuju da je svega 47% potrošača u Hrvatskoj svjesno koliko energije doista troše.

Provođenje mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima, i pronalazak optimalnog rješenja za zatvaranje financijskog okvira potrebnog za njihovu realizaciju, ključno je kako za postizanje ciljeva smanjenja potrošnje energije na nacionalnoj i EU razini, tako i za borbu protiv energetskog siromaštva. No, prije svega, poboljšana energetska učinkovitost donosi višestruke koristi samim potrošačima u smislu smanjenih računa za energiju i poboljšanja životnih uvjeta u njihovom kućanstvu.