EN

SE Dodlek Agro

U tvrtki Dodlek - Agro d.o.o., u Belici, izveden je projekt izgradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 224,785 kW na DC strani i 200,0 kW na AC strani uz softversko ograničenje izlazne snage na 159,0 kW.

Ukupna vrijednost projekta je 1.365.338,58 kn bez PDV-a. Proizvodnja sunčane elektrane na godišnjoj razini iznosi 237.555 kWh od čega se 128.245 kWh/god troši na lokaciji (ušteda energije), a 109.311 kWh/god predaje u mrežu.

Godišnja ušteda prema izračunu iznosi 205.697,32 kn bez PDV-a (56,62%). Cilj projekta je također doprinos očuvanju okoliša koji će se očitovati smanjenjem emisije CO2 za 55.78 tona godišnje.

Period povrata investicije je 3 godine. Projekt je završen u ožujku 2021. godine.

Fotogalerija

Slika