EN

SE Ciprijanović

U tvrtki Ciprijanović d.o.o., u Bijeljevini Orahovičkoj, izveden je projekt izgradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 1.548,9 kWp u FN modulima i 1.150 kW u izmjenjivačima.

Ukupna vrijednost projekta je 6.848.538,95 kn bez PDV-a.

Godišnja ušteda prema modelu proizvodnje elektrane i modelu istovremene potrošnje proizvedene električne energije prema proračunu iznosi 1.370.377 kWh, viškovi u proizvodnji iznose 272.299 kWh, odnosno ukupna ušteda (istovremena proizvodnja i potrošnja + viškovi) iznosi 1.130.581 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 6 godina i 1 mjesec. Projekt je završen u siječnju 2021. godine.