EN

SE Valipile - Caste

U tvrtki Caste d.o.o., na lokaciji Motovunski Novaki, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 51,84 kWp.

Ukupna vrijednost projekta je 454.695,46 kn bez PDV-a. Proizvodnja sunčane elektrane na godišnjoj razini iznosi 58.369 kWh od čega se 29.849 kWh/god troši na lokaciji (ušteda energije), a 28.520 kWh/god predaje u mrežu. Ukupna godišnja ušteda iznosi 32.792,40 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 7 godina. Projekt je završen u prosincu 2020. godine.